T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ZONGULDAK / DEVREK - Sabahat - Cemil Ulupınar Fen Lisesi

Okul-Aile Birliği

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur.

Okul Aile Birliğinin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.

e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.

g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri:

           Başkan: Emre OCAKCIOĞLU

           Başkan Yardımcısı: Handegül ÖZMEKİK

           Muhasip: 

           Üye: 

           Üye:  

 ...............................................................................................................

 Bağışlarınız İçin Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Okul Aile Birliği Hesap Numarası:

HALKBANK - DEVREK/ZONGULDAK ŞUBESİ

IBAN : TR17 0001 2009 8080 0016 0000 82

...................................................................................................................

Okul Aile Birliği Aylık Gelir-Gider Tablosu

2019 Aralık 

2019 Kasım

2019 Ekim

2019 Eylül

2019 Temmuz

2019 Haziran

2019 Mayıs

2019 Nisan

2019 Mart

2019 Şubat

2019 Ocak

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul-Aile Birliği Faaliyet Raporu

2019 Yılı Gelir Listesi

2019 Yılı Gider Listesi

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 21.11.2018 - Güncelleme: 06.01.2022 10:42 - Görüntülenme: 484
  Beğen | 0  kişi beğendi